Marcel Seelen (1965 Den Haag) 
 Marcel is in 1990 afgestudeerd bij de Vakgroep Ontwerpen
 aan de TU Delft. Destijds is hij afgestudeerd op een ontwerp
 voor een cultureel centrum en vrijetijdsschool in de binnenstad
 van Gouda.

 Na zijn studie heeft hij een 2 jarige bouwmanagement op-
 leiding gevolgd aan de TU Delft en de TU Eindhoven. 
 Hierna heeft hij een aantal jaren gewerkt als bouwkundig-
 hoofdmedewerker bij de Vereniging Eigen Huis.

 Vanaf 1998 heeft hij als projectarchitect verscheidene jaren
 ervaring opgedaan bij zowel Nederlandse als Engelse 
 architectenbureau's. Bij deze bureau's heeft hij zowel aan
 woningbouwprojecten als aan utiliteitsgebouwen en 
 interieuropdrachten gewerkt.

 Hij is nu ruim 18 jaar actief in de bouw en heeft inmiddels
 onderdeel uitgemaakt van diverse bouwteams. Hierdoor
 is hij in staat om als architect samen met de overige leden
 van het bouwteam projecten te realiseren die aansluiten
 bij de wensen en het budget van zijn opdrachtgevers.